TEBD projemiz çerçevesinde, 28 Temmuz 2020’de firma ve akademiden temsilcilerin katılımıyla “Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda TEBD projemiz hakkında katılımcılarla bilgi paylaşıldıktan sonra, proje ortağımız Lombardiya Odalar Birliği tarafından İtalya’daki uygulamalarla ilgili bilgi paylaşılmıştır. Proje çerçevesinde üniversite-sanayi işbirliği odaklı yapılan ihtiyaç analizi ve temel araştırma ile ilgili gerçekleşen sunumun ardından katılımcılar küçük gruplar halinde konuyla ilgili çalışma yapmışlardır. Çalıştay grup çalışmaları sonuçlarının paylaşılması ile tamamlanmıştır.