Türkiye-AB İş Diyalogu (TEBD) IPA II programı kapsamında Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen bir projedir.

TEBD EUROCHAMBERS tarafından,  Merkezi Finans ve İhale Birimi ile bir hibe anlaşması yoluyla, projenin nihai faydalanıcısı TOBB’la yakın işbirliği içinde yürütülmektedir.

Projenin amacı, Türkiye ve Avrupa’daki özel sektörler arasındaki karşılıklı anlayış ve işbirliğini güçlendirmektir. Etkinlikler Avrupa ve Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Türk Odaları tarafından uygulanmaktadır.

 

Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesinin genel amacı, Türkiye ve muahatabı olan AB’deki Odalar arası karşılıklı bilgi ve anlayışı güçlendirmektedir. Böylece, gelecekteki Türkiye’nin AB’ye katılımı ile ortaya çıkacak fırsatlar ve zorluklarla ilgili Türk ve AB iş çevrelerinin entegrasyonu desteklenmektedir. TEBD projesi, Türkiye’deki ve AB’deki Odaların, birer sivil toplum organı olarak işbirliklerini arttırırken, Türkiye’deki Odaların AB’ye katılım sürecindeki ve sürmekte olan Gümrük Birliği’ndeki rollerini arttırmayı hedeflemektedir.

 

TEBD projesi AB ile Türkiye arasında, her iki taraf için olumlu ve kalıcı sonuçlara yol açacak arasında yapıcı bir özel sektör diyaloğunu teşvik etmek istemektedir.

 

Projenin özel hedefleri şunlardır:

1 – Türk Odaları kapasitesinin üyelerine verdikleri hizmetleri geliştirerek / yeni hizmetler ekleyerek güçlendirilmesi;

2- Türkiye’deki iş dünyasının politik yaşama katılımının güçlendirilmesi, özellikle Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde ilerlemesi;

3 – Türkiye ve AB Odaları arasında ağ oluşturmak ve iyi uygulamaların aktarımını sağlamak;

4 – Her iki iş çevresinde de, Türkiye’nin AB’ye katılımıyla ortaya çıkacak fırsatlar ve zorluklarla ilgili farkındalık oluşturmak.