Lombardia Odalar Birliği 9 adet Ticaret Odasının üye olduğu bir kamu kurumudur.

Üyeleri 816.088 aktif şirketten oluşmaktadır (94,908 tanesi aktif üretici şirkettir).

Uluslararasılaşma, Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin rekabet gücü, vb.

Avrupa İşletmeler Ağının ortağı.

Daha fazla bilgi için…