TEBD projemiz çerçevesinde, 27 Temmuz 2020’de firma ve akademiden temsilcilerin katılımıyla “Sanayide Dijital Dönüşüm Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda TEBD projemiz hakkında katılımcılarla bilgi paylaşıldıktan sonra, proje ortağımız Lombardiya Odalar Birliği tarafından İtalya’daki uygulamalarla ilgili bilgi paylaşılmıştır. Proje çerçevesinde sanayide dijital dönüşüm odaklı yapılan ihtiyaç analizi ve temel araştırma ile ilgili gerçekleşen sunumun ardından katılımcılar küçük gruplar halinde konuyla ilgili çalışma yapmışlardır. Çalıştay grup çalışmaları sonuçlarının paylaşılması ile tamamlanmıştır.